top of page

Generalforsamling 2021 
I år adskilt fra årskonference og afholdt virtuelt og uden for dagstimerne...

Præsentationer fra Generalforsamling 2021 kan ses/downloades HER!

Vi har i år valgt at adskille datoerne for generalforsamling og årskonference, for at skabe mest muligt tid til begge dele.

 

Vi har tillige valgt at afholde generalforsamlingen virtuelt og uden for dagtimerne for at give mulighed for, at flest muligt vil kunne deltage.

 

Generalforsamlingen gennemføres således virtuelt via zoom den 18. februar kl. 19.00 - 20.30

 

Foreløbig dagsorden jf. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Forelæggelse af handlingsplan

5. Fastsættelse af budget og kontingent

6. Indkomne forslag

7. Resultat af valg til bestyrelsen

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes senest d. 28. januar 2021.

 

Tilmelding til generalforsamling foregår gennem dette link:  https://da.surveymonkey.com/r/Generalforsamling_2021

 

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, kan du besvare denne mail inden d. 22. januar 2021, og så vil vi sende en opstillingsblanket til dig.

 

Tilmeldte medlemmer vil modtage mødeoplysninger til Zoom i ugen op til generalforsamlingen

 

Vi glæder os til at se dig.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

EMCC Danmark

EMCC Danmarks Årskonference 8. Februar 2018 

David Ringwoods præsentation om hvad der motivere næste generations ledere: Hent den her!

Anne Ribbers præsentation om eCoaching: Hent den her!

_MG_1886.jpg

Årskonferencen 2020

- Profesionelle samtaler i den digitale tidsalder

Når coaching, mentoring og profesionelle dialoger går digitalt 

Tirsdag d. 25. februar 10.30-15.45 afholder EMCC Danmark årskonferencen for 2020.

Coaching, mentoring og profesionelle samtaler har igennem de seneste år i høj grad bevæget sig online. Med sig opstår en ny række spørgsmål til, hvordan de nye typer af samtaler i fraværet af den personlige tilstedeværelse kan skabe værdi; og det er lige netop det spørgsmål, som EMCC's årskonference stiller skarpt på. For hvilke kompetencer kræver digitale dialoger? Hvilke muligheder giver det - såvel som begrænsninger? Er forskningen og erfaringen med kunstig intelligens ved at overflødiggøre coaches og mentorer? Og hvad kommer de fremtidige generationer mon med i bagagen til disse trends? 

Gode spørgsmål er der nok af, og vi glæder os meget til at se dig og i fællesskab blive klogere. Som noget nyt er det i år muligt at deltage både i København og Aarhus, som kobles sammen via zoom - i den digitale tidsalders ånd. 

Dagens Program

Velkomst og rammesætning for dagen - Carsten Agerlin 

10.30 -10.45

Carsten Agerlin byder velkommen og sætter rammen for dagen - inkl. vores afsluttende panel med spørgsmål formuleret til paneldeltagerne.

Dagens Program

1. Oplæg - Coaching in a digital age - Dr Riza Kadilar 

10.45 - 11.05

Dr Riza Kadilar holder sit oplæg, der omhandler, hvad coaching og mentoring kan bidrage med til at skabe et samfund, der er klar til den digitale tidsalder. 

Dagens Program

Summen ved bordene om 1. oplæg 

11.05 - 11.10

En kort snak ved bordene om Dr Riza Kadilars oplæg + formulering af spørgsmål/områder man ønsker at spørge ind til, når panelet kommer på. 

Dagens Program

2. Oplæg - Macarena Vergara 

11.15 - 11.30

Via Skype vil Macarena Vergara holde sit oplæg.

Dagens Program

Summen ved bordene om 2. oplæg

11.30 - 11.35

En kort snak ved bordene om Macarena Vergaras oplæg + formulering af spørgsmål/områder man ønsker at spørge ind til, når panelet kommer på. 

Dagens Program

3. Oplæg - Hvordan forskellige generationer vil møde den digitale udvikling      - David Ringwood 

11.40 - 11.55

David Ringwood holder sit oplæg, der handler om, hvordan forskellige generationer kommer til at møde den digitale tidsalder. 

Dagens Program

Summen ved bordene om 3. oplæg

11.55 - 12.00

En kort snak ved bordene om David Ringwoods oplæg + formulering af spørgsmål/områder man ønsker at spørge ind til, når panelet kommer på

Dagens Program

Gruppearbejde ved bordene om de tre første oplæg

12.00 - 12-20

Her vil der være mulighed for at få talt om de første tre oplæg og formulere spørgsmål til paneldebatten senere. 

Dagens Program

Frokost

12.20 - 13.00

Der bliver serveret frokost og der er mulighed for at networke med hinanden. 

Dagens Program

4. Oplæg - AI og den digitale supports indflydelse på coaching og mentoring      - David Clutterbuck

13.00 - 13.15

David Clutterbucks oplæg fungerer som et på forhånd indspillet oplæg.   

Dagens Program

Summen ved bordene om 4. oplæg 

13.15 - 13.25

En kort snak om David Clutterbucks oplæg + formulering af spørgsmål man ønsker at stille ved paneldebatten senere.  

Dagens Program

5. Oplæg - Lars Hoffmann

13.25 - 13.50 

Lars Hoffmann holder sit oplæg, der handler om, hvordan de ved DHI anvender bl.a. videokonferencer - også i forbindelse med coaching. 

Dagens Program

Summen ved bordene om 5. oplæg

13.50 - 14.00

En snak om Lars Hoffmanns oplæg + formulering af spørgsmål til paneldebatten senere. 

Dagens Program

Gruppearbejde ved bordene om de to sidste oplæg

14.00 - 14.30

Der vil her blive mulighed for at atle sammen om de sidste to oplæg og formulere spørgsmål til paneldebatten. 

Dagens Program

Kaffepause

14.30 - 14.50

Der vil blive serveret kaffe og være mulighed for strække ben inden paneldebatten og en endelig opsamling på dagen. 

Dagens Program

Paneldebat 

14.50 - 15.20

Bordene har nu lejlighed til at stille de spørgsmål, de har fået formuleret i løbet af dagen samt indgå i debatten blandt paneldeltagerne

Dagens Program

Opsamling på konferencen og tak for i dag!

15.20 - 15.30

Vi får samlet op på dagen, og der vil være mulighed for at sammenkæde dagens oplæg med den senetse årskonference. 

Konferencens oplægsholdere

Lars Hoffmann.jpeg

Lars Hoffmann, Learning Director, DHI a/s

Lars vil gennemgå hvordan DHI anvender videokonference og supplerende apps til både samarbejde og læring, inkl. coaching og personlig udvikling, i en global organisation.

Macarena Vergara.jpg

Macarena Vergara (oplæg på engelsk) 

Macarena er en erfaren ledelses coach, facilitator og underviser, der leder ledere og deres teams gennem forandringer og støtter ledere i at skabe arbejdskulturer med tillid og præstationer.

Hun hjælper klienter til at nå deres mål med udgangspunkt i en tilgang der rummer bevidsthed og integritet, empowerment og indflydelse, hvor hun trækker på neurovidenskaben, bevidst lederskab, mindful tilstedeværelse og ikke-voldelig kommunikation. 

På denne måde dykker hun ned i klientens kerne, så hun kan hjælpe dem med at skabe vedvarende ændringer i deres tankemønstre, i deres forhold til dem selv og deres omgivelser og i deres måde at agere på. 

Hun er økonom, folkesundheds- og ligestillings-specialist og har arbejdet globalt inden for international udvilkling og folkesundhed for hjælpeorganer, konsulentfirmaer og nonprofitorganisationer i over 15 år. Hendes arbejde og studier har udviddet hendes ekspertise og passion for social og menneskelig udvikling, hvilket har kvalificeret hende til at blive Associate Certified Coach ved den Internationale Coaching Forbund. 

Macarena har nu en global ledelses-coaching og træningspraksis, der arbejder på tværs (engelsk / spansk) med seniorledere fra internationale udviklingsbureauer (Europa-Kommissionen, UNHCR, IOM, ILO), multinationale selskaber (byggeri, havneinfrastruktur, forsikring, detail- og banksektorer) og Lancaster University i Storbritannien.

RK pic.jpg

Dr. Riza Kadilar (oplæg på engelsk) 

Dr. Riza Kadilars oplæg ved årskonferencen vil omhandle, hvad coaching og mentoring kan bidrage med til at skabe et samfund, der er klar til den digitale tidsalder.

"At skabe et samfund der er klar til den digitale tidsalder" er blandt de top tre prioriterede issues, der er fremhævet af den nyvalgte Europæiske kommision. Missionsbrevet til koncerndirektør Magrethe Vestager nævner "en menneskelig og etisk tilgang" til denne udfordring og tilføjer "nye teknologier kan aldrig betyde nye værdier". Hvordan passer coaching og mentoring ind her? 
I oplægget, som bliver en interaktiv session, fascilteret af Dr Riza Kadilar, EMCC's globale præsident, vil deltagerne undersøge dette. Dette kan betragtes som den måske største menneskelige kapitaludvikling og omskolingsudfordring nogensinde, betragtet fra forskellige vinkler der er relevante for det individuelle niveau. Yderligere vil resultaterne fra "Coaching in the Digital Age"-forskningen, der er udført på EMCC 2019 Dublin konferencen, også blive præsenteret for deltagerne.  

David Ringwood.jpg

David Ringwood (oplæg på engelsk) 

David Ringwoods oplæg kommer til at omhandle, hvordan forskellige generationer kommer til at møde den digitale udvikling.

Der er blevet sagt og skrevet meget anekdotisk om, hvordan de nyere generationer er anderledes. Men hvad kan empirisk forskning fortælle os om, hvad de præcise forskelle er, og hvad betyder det måske for omstillingsparatheden ved den nye generation i forhold til den ubarmhjertige udvikling inden for digitaliseringen?  

Dette oplæg vil dele ud af de primære fund fra studie i Europa, der viser bemærkelsesværdige og hidtil usete forskydninger i det motiverende DNA fra Millenials og generation Z, der har direkte implikationer for, hvordan de vil håndtere det digitale miljø. 

David Clutterbuck.jpg

David Clutterbuck (oplæg på engelsk) 

David Clutterbuck’s indlæg på konferencen vil handle om kunstig intelligens og dennes påvirkning af de professionelle samtaler

 

Ud over hvad kunstig intelligens er og hvordan den fungerer, kommer David ind på hvad den kan og ikke kan. 

Han vender på hvilken måde den kunstige intelligens vil kunne influere på fremtidens samtaler og på hvordan der opnås et godt partnerskab mellem kunstig intelligens og coach/mentor. 

Endelig ser David på, hvilken betydning de fremtidige professionelle samtaler vil have for køberne af de professionelle ydelser.

Measuring the ROI of Leadership Coaching

5. september kl. 13:00 - 14:00

ICF Danmark inviterer alle interesserede, og specielt de andre skandinaviske ICF Chapters, til gratis webinar med Olympia Mitsopoulou, PCC

Betaler coaching sig i virksomheder? Hvis ja, hvordan viser det sig så? Olympia Mitsopoulou vil i dette webinar præsenterer en metode til måling af ROI – Return Of Investment – i forbindelse med brug af coaching.

Det er gratis at deltage og er du medlem af ICF optjener du også 1 CCEU, som dokumenteres efterfølgende.

Læs mere og tilmeld dig ved, at klikke på linket herunder.

Tilmelding: https://www.atom-wave.com/index.php?id=124

 

Webinaret bliver optaget og offentliggjort efterfølgende.

 

Ved spørgsmål kan du kontakte Jesper H Christiansen: jhc@solutionsurfers.dk.

roi-of-coaching-webinar-b.png

Coaching og Positiv psykologi med
Dr. Jonathan Passmore

Så er der åbent for tilmelding til gratis foredrag om coaching og positiv psykologi! Dr Jonathan Passmore kommer til Danmark og deler ud af sin erfaring og viden, så du kan tage gode værktøjer med dig hjem og bruge i din praksis.

 

Der er et begrænset antal pladser, så skynd dig at melde dig til på linket. Praktisk info: Foredraget finder sted torsdag den 29. August kl. 17.00 hos Henley Business School, Fiolstræde 44, 2, 1171 København.

Vi glæder os til at se dig!

Passmore event.jpg

Mentor arrangement hos DJØF 26. marts

Vi vil gerne inspirere dig i din rolle som mentor. Derfor har vi hentet en international kapacitet til landet, som på denne workshop vil fokusere på begreberne positiv psykologi – hvad kan det i mentorrollen, når du nu ikke skal være psykolog? Følg linket og læs mere om arrangementet: https://www.djoef.dk/kurser-og-arrangementer/s-oe-gning-alle-aktiviteter/aktiviteter/mentorworkshop-hvad-kan-positiv-psykologi-tilf-oe-je-mentorsamtalen.aspx?activityId=15276

 

OBS! Tilmeldingsfrist er den 22. Marts. Al tilmelding skal ske til

Else Iversen, DJØF: eiv@djoef.dk

Forretningsmøde

Professionelle samtaler - i teori og praksis

Kommunikation er vigtig – om muligt endnu mere end tidligere. Men hvad gør samtaler effektive? Hvilken rolle spiller
tid og kontekst i den forbindelse? Kan man overføre teknikker fra coaching og mentoring til hverdagens korte møder/
samtaler? Er vi gode til at lytte og lære fra andre? Er det vigtigt at skabe rum for coaching og mentoring i hverdagen?
Og er det muligt i en travl hverdag? Vil det øge læring og ejerskab? Og hvad med rådgivning - er det i virkeligheden ikke
mere effektivt at give råd i en samtale?

Til dig, der er interesseret i at lære mere om ovennævnte spørgsmål, så tag med til EMCC’s årskonference, Professionelle
samtaler – i teori og praksis. Her vil du i godt selskab med ligesindede kunne blive inspireret og selv inspirere andre
i en fælles bestræbelse på at styrke egne dialoger i hverdagen. Dagens program vil være et mix mellem oplæg fra teoretikere og praktikere, refleksionsrunder med ligesindede samt paneldebat. Blandt oplægsholderne er:

Sandy W. Madar, Grundlægger, Streetmanager // taler om værdien af uformelle mentoring samtaler på gaden.
Reinhard Stelter, Professor, Københavns Universitet // taler om tid og rum’s betydning for transformativesamtaler
Niels Dalhoff, Management Consulent, Dalhoff Consulting // taler om brugen af korte uformelle samtaler med inspiration fra coaching og mentoring i Lean-processer.


Derudover kommer en repræsentant fra “Aktiv patientstøtte” og taler om et forskningsprojekt, hvor sygeplejersker
anvender coaching i relationen med kronisk syge patienter.

Tid/Sted:
d. 28/2 2019 kl. 10.30 - 15.45
Fanøgade 15, 2100 København

 
EMCC.jpg
bottom of page