top of page

Supervision

EMCCs guidelines om Supervision af mentorer og coaches

Baggrund

EMCCs internationale organisation har udarbejdet nogle guidelines for supervision. Baggrunden for disse guidelines skal ses i EMCC´s generelle opmærksomhed på og ønske om at højne og professionalisere feltet indenfor mentoring, coaching og supervision, og gerne gennem akkreditering og opstilling af standarder.

Definition

Supervision er den interaktion der sker, når en mentor eller coach bringer deres mentoring- eller coachingerfaringer til en supervisor for at blive støttet og for at indgå i refleksiv dialog og samarbejdende læring med henblik på udvikling af og gavn for mentoren eller coachen, deres klienter og deres organisationer.

Hvad omfatter supervision

Supervision inkluderer:

 • At udvikle mentorens eller coachens kompetencer og evner

 • At etablere et støttende rum for mentoren eller coachen, hvor de forarbejder de erfaringer, de har fået, når de arbejdede med deres klienter

 • Opmuntre til professionel praksis relateret til kvalitet, standarder og etik
   

EMCC’s Supervision kompetenceramme omhandler 6 kompetencer

 1. Håndtere supervisions-kontrakten og –processen

 2. Facilitere udvikling

 3. Fremme professionelle standarder

 4. Give støtte

 5. Relations-bevidsthed

 6. At arbejde med grupper
   

EMCC anerkender og er bevidst om at kompetencerammer har begrænsninger. Der er nogle kvaliteter, f. eks ”personlig tilstedeværelse”, som en effektiv supervisor har, der ikke så let kan nedbrydes i bestanddele. Derfor taler EMCC for en bevidsthed af hele personen i tillæg til de færdigheder, de tilbyder. ”Hvad de er” er altså ligeså vigtigt som ”hvad de gør”.

 

Hvor meget supervison behøver man?

EMCC mener, at mentorer og coaches bør have mindst 1 time supervision for hver 35 timer de praktiserer, der skal sikre et minimum på 4 timer pr. år, jævn fordelt henover året hvis muligt. Herudover er det vigtigt at erkende, at supervision er en form for refleksiv praksis. Kvaliteten af den refleksion, der finder sted i supervisions processen, er afgørende. Mentorer og coaches opfordres derfor til at tænke over typen, længden og frekvensen af supervision, som de behøver for at blive støttet i deres professionelle praksis.

 

Hvordan vælger jeg en supervisor?

EMCC anbefaler følgende kriterier i valget af en supervisor:

 • Har selv erfaring som mentor eller coach

 • Har erfaring med at blive superviseret og er selv under supervision for tiden

 • Har træning i supervision og er kvalificeret som supervisor

 • Kan forklare en teoretisk ramme for deres egen mentoring- eller coachingpraksis

 • Kan forklare en teoretisk ramme for supervision

 • Viser commitment til fortsat professionel udvikling for dem selv og deres supervisanter

 • Er enige i at rette sig efter The Global Code of Ethics for Coaches and Mentors

 

Hvor står vi i EMCC Danmark?

EMCC Danmark bakker naturligvis op omkring opmærksomheden på supervision, som en metode til at udvikle og professionalisere mentorens eller coachens praksis. For nuværende er der ikke nogen i EMCC Danmark, der er akkrediteret til at udføre supervision indenfor EMCC’s rammer, men vi vil fremadrettet se på mulighederne herfor.


Læs mere om supervision – definition, retningslinjer mv. her: http://www.emccouncil.org/eu/en/quality/supervision/definition

Se EMCC globals svar på spørgsmål om supervision: 

bottom of page