top of page

Medlemskab

Hvad får du ud af at være med?

  • Du får muligheden for at være i dialog med denne verden – uden at være i en køb/salgssituation.

  • Du kan stille ønsker til branchen, for på den måde at opnå bedre resultater.

  • EMCC er et sted, hvor du bliver introduceret til den sidste nye forskning på området.

  • EMCC er også et sted, hvor du kan blive klar over hvilke krav man som aftager kan stille til leverandørernes kompetencer.

  • Direkte inspiration til, hvordan virksomheden kan lade deres ledere blive inspireret af mentoring- og coachingteknikker -  med henblik på at opnå større ejerskab hos de ansatte

  • Videreudvikling af virksomhedens kompetencer

  • Et relevant netværk

EMCC’s medlemmer repræsenterer flere interessenter i leverancen af mentoring og coaching.

Studerende

Frivillige

Aftagere:

I EMCC mødes aftagere af mentoring og coaching dels med hinanden, dels med både udbydere af mentoring og coaching og forskere inden for feltet. Målet er, at til at skabe værdi på en attraktiv og ordentlig måde. EMCC Danmark baserer sig på et europæisk etisk grundlag.


Udbydere:

EMCC Danmark er et fagligt fællesskab og netværk med mulighed for løbende at videreudvikle dine kompetencer med ajourført viden. Mulighed for at være i dialog med aftagere uden at være i en direkte salgssituation. En platform for at markedsføre sine ydelser

Forskere:

Medlemskab af EMCC giver forskere mulighed for at være i uformel kontakt med såvel aftagere og udbydere, og dermed for at kunne være tæt på ’sandhedens øjeblik’ i både mentoring og coaching. Netværket vil kunne medvirke til, at gøre forskning og formidling af resultater målrettet og brugervenlig.

 

Studerende:
Vi ønsker at investere i en relation til studerende, så de på sigt har EMCC med i tankerne, når de i deres kommende arbejdsliv får brug for coaching og mentoring.

Studerende kan derfor opnå et gratis medlemskab, så længe de har et gyldigt studiekort.

 

Frivillige:

Alle der arbejder for EMCC Danmark er frivillige. Nogle er i bestyrelsen andre er det ikke endnu, men har lyst til at være aktive i processen om at skabe ordentlighed i såvel mentoring som coaching.

Vi har mange opgaver, hvor vi har brug for kompetencer både i forhold til hjemmeside, formidling, forskning, analyser og gennemførelse af aktiviteter.

Den frivillige indsats ’belønner vi’ med en mulig nedsættelse af medlemsgebyret.

bottom of page