top of page

EMCC Danmark tilbyder pro-bono coaching/mentoring/supervision til medborgere, der yder en indsats som frontløbere i vores samfund i denne Coronatid – men som samtidig føler, at de ikke selv har råd til at betale den normale pris for professionelle samtaler. 

Kvinder Holding Hands

Rigtigt mange mennesker yder i dag en kæmpe indsats i bestræbelserne på at sikre, at vores samfund kommer bedst muligt gennem krisen. Men rigtigt mange af dem yder givetvis mere end de måske får.

Fra sikkerhedsinstruktionen i flyvemaskinen ved vi, at hvis du skal hjælpe andre, skal du selv tage iltmasken på først – når der sker noget alvorligt.

Vi – i EMCC Danmark – har igangsat et initiativ, der kan medvirke til at styrke disse ildsjæle i at kunne opretholde deres indsats over for andre længst muligt.

Det mener vi at vi kan gøre, med de ildsjæle vi har som medlemmer, som måske dybest set har ’det at gennemføre udviklende dialoger med andre’ mere som en livsstil end som et egentligt erhverv. Initiativet er taget med inspiration fra medlemmer fra flere dele af verden.

Oversigt over EMCC Danmark medlemmer der tilbyder sig pro-bono

 

Som udgangspunkt tilbydes der op til 4 timers gratis coaching/mentoring/supervision. 

 

Sådan gør du!

1) Gennemgå listen nedenfor

2) Du kan læse mere om det enkelte medlem ved at trykke på linket ud for navnet

3) Du tager kontakt til det medlem du ønsker at lave en aftale med, ved at sende en e-mail direkte

NB:  EMCC Danmark indgår ikke i matchningen mellem fokuspersoner og coach/mentor/supervisor – ligesom der ikke ydes administrativ støtte i kontakt eller samtaleforløb.

Oversigt:

Reinhard Stelter

Københavns University, Coaching Psychology Unit

LinkedIn

www.rstelter.dk; www.nexs.ku.dk/coaching

Mail: dialog.reinhardstelter@gmail.com

Phone: 23 44 56 66

Carsten Agerlin

AS3

LinkedIn

Mail: dk.president@emccouncil.org

Phone: 27 28 77 06

Jacob Sønderskov

Dialogisk Design

LinkedIn

Mail: jacob@dialogisk-design.dk

Phone: 41 41 21 62

Niels Dalhoff

Dalhoff Aps

LinkedIn

Mail: niels@dalhoff.dk

Phone: 20 78 42 11

Randi Dahl Kristensen

Randi Dahl Kristensen

LinkedIn

Mail: randi.dahl@stab.rm.dk

Phone: 21 39 50 82

Jacob Sucksdorff

Jacob Sucksdorff

LinkedIn

Mail: jacsu@orsted.dk

Phone: 99 55 82 62

Anette Riis

ABCC.dk

LinkedIn

www.abcc.dk

Mail: anette@abcc.dk

Phone: 31 10 19 79

Finn Tarpgaard

Finn Tarpgaard

LinkedIn

www.finntarpgaard.dk

Mail: finn@finntarpgaard.dk

Phone: 21 65 77 41

Helene Høgh

Helene Høgh Coaching

LinkedIn

Mail: helenehogh@gmail.dk

Phone: 40 25 82 72

Lene Ulrich

Lene Ulrich Virksomhedskonsulenter

LinkedIn

Mail: info@leneulrich-hrd.dk

Phone: 23 20 94 56

Lis Petersson

Lifecoach.dk

LinkedIn

www.lifecoach.dk

Mail: Lis@lifecoach.dk

Phone: 22 18 33 42

Frank Stott

Frank Stott

www.stott.dk

Mail: frank@stott.dk

Phone: 53 62 19 62

Ida Bhanderi

OUH

LinkedIn

Mail: ida@bhanderi.dk

Phone: 23 30 55 77

Helle Kolbe Meldgaard

Hellekolbe.dk

LinkedIn

Mail: coach@hellekolbe.dk

Phone: 51 88 33 94

Conny Henneberg

Work Life Coaching

LinkedIn

Mail: c.henneberg57@gmail.com

Phone: 86 94 60 15

bottom of page