Aktiviteter og konferencer

Kommende aktiviteter og konferencer

Find din konference eller aktivitet i kalenderen nedenfor. Klik på den og læs mere. Anvend evt. tilmeldingslink!

Ønsker du at annoncere et arrangement/begivenhed skal du gøre dette under "Get involved" - der ligger under menupunktet "Inspiration".

Heading 1

Kommende events:

Generalforsamling 2021 

I år adskilt fra årskonference og afholdt virtuelt og uden for dagstimerne...

Vi har i år valgt at adskille datoerne for generalforsamling og årskonference, for at skabe mest muligt tid til begge dele.

 

Vi har tillige valgt at afholde generalforsamlingen virtuelt og uden for dagtimerne for at give mulighed for, at flest muligt vil kunne deltage.

 

Generalforsamlingen gennemføres således virtuelt via zoom den 18. februar kl. 19.00 - 20.30

 

Foreløbig dagsorden jf. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Forelæggelse af handlingsplan

5. Fastsættelse af budget og kontingent

6. Indkomne forslag

7. Resultat af valg til bestyrelsen

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes senest d. 28. januar 2021.

 

Tilmelding til generalforsamling foregår gennem dette link:  https://da.surveymonkey.com/r/Generalforsamling_2021

 

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, kan du besvare denne mail inden d. 22. januar 2021, og så vil vi sende en opstillingsblanket til dig.

 

Tilmeldte medlemmer vil modtage mødeoplysninger til Zoom i ugen op til generalforsamlingen

 

Vi glæder os til at se dig.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

EMCC Danmark

Årskonference 2021 

’Den professionelle samtales mangfoldighed i praksis’

Torsdag d. 25. februar 2021 – 10.00 – 16.30
Sted: Online via Zoom (se link længere nede)

 

I European Mentoring and Coaching Council (EMCC) arbejder vi for høj faglighed og etik inden for professionelle samtaler. Inden for den ramme er der udviklet en mangfoldighed af samtaleformer, der med forskellige udgangspunkter, inspirationer og filosofiske ståsteder tilbyder et væld af forskellige udtryksformer i praksis.


På årskonferencen vil vi netop undersøge de forskellige samtaleformers praksis:


• Hvordan ser de konkret ud?
• Hvor er de vigtige nuancer?
• Hvilken værdi skaber de og hvordan kan vi lade os inspirere?

 

Den bedste måde at blive klogere på praksis er at invitere praksis indenfor. Derfor inviteres du til en dag fuld af involverende oplæg og digitale livedemonstrationer.


Vi vil se på tre forskellige typer af professionelle dialoger, hvor vi har inviteret nogle af de førende eksperter i Danmark til at dele deres praksis. I løbet af dagen er der rig mulighed for fælles refleksioner og dialoger, ligesom du har mulighed for virtuelt at møde og gå i dialog med oplægsholderne.


Vi glæder os til endnu en årskonference med masser af inspiration, dialog og læring for vores medlemmer og deres gæster.
Konferencen gennemføres Online via Zoom.


Sæt X i kalenderen den 25. februar 2021 kl. 10.00 – 16.30 og tilmeld dig via dette link  

https://da.surveymonkey.com/r/Konference_2021

På grund af dette års usædvanlige omstændigheder har vi besluttet, at deltagelsen er uden betaling. 


Vi glæder os til at byde dig velkommen.


Bedste hilsner,
Bestyrelsen

Tidligere events: 

Årskonference 2020 

Professionelle samtaler i den digitale tidsalder

Det er EMCC Danmarks holdning, at samtaleformerne mentoring, supervision, terapi og coaching –på trods af særlige kendetegn – vil kunne beskrives samlet som enten ’transformative samtaler’ eller ’professionelle samtaler’.

 

Der sker løbende udvikling i disse samtaleformer, så de til stadighed opnår stigende udbytte for både fokusperson og virksomhed. 

 

I EMCC har vi et ønske om at skabe ordentlighed og professionalisme
i disse samtaler.

 

På forrige årskonference hørte vi om, hvordan forskellige generationer
stiller forskellige krav til arbejdslivet, og dermed også de professionelle
samtaler i den kontekst.

 

På seneste konference så vi på, hvilken indflydelse tid og kontekst
havde på de forskellige samtaleformer.

 

På den kommende årskonference vil vi

 • se på, hvordan de digitale landvindinger skaber nye muligheder
  for professionelle samtaler – og på, hvad disse muligheder
  betyder for samtalerne

 • høre om hvad fremtiden synes at betyde for samtaleformerne

 

Vi vil invitere talere på konferencen, der

 • har fingeren på pulsen i forhold til fremtiden i samtaleformerne

 • kan fortælle hvilken rolle kunstig intelligens forventes at have på samtaler

 • kan fortælle om hvilke resultater man allerede har høstet ved at styrke digitaliseringen
   

Og skabe dialoger om fx,

 • hvad du kan gøre for at følge med udviklingen

 • hvilken etik, der skal være gældende

 

Du har mulighed for at præge årskonferencen ved at fortælle os, hvad du kunne ønske dig, at vi får sat fokus på konferencen – inden for rammen af ’Professionelle samtaler i den digitale tidsalder’ ved at skrive til os på de sociale medier.

 

Sæt X i kalenderen 25. Februar 2019

Measuring the ROI of Leadership Coaching

5. september kl. 13:00 - 14:00

ICF Danmark inviterer alle interesserede, og specielt de andre skandinaviske ICF Chapters, til gratis webinar med Olympia Mitsopoulou, PCC

Betaler coaching sig i virksomheder? Hvis ja, hvordan viser det sig så? Olympia Mitsopoulou vil i dette webinar præsenterer en metode til måling af ROI – Return Of Investment – i forbindelse med brug af coaching.

Det er gratis at deltage og er du medlem af ICF optjener du også 1 CCEU, som dokumenteres efterfølgende.

Læs mere og tilmeld dig ved, at klikke på linket herunder.

Tilmelding: https://www.atom-wave.com/index.php?id=124

 

Webinaret bliver optaget og offentliggjort efterfølgende.

 

Ved spørgsmål kan du kontakte Jesper H Christiansen: jhc@solutionsurfers.dk.

Coaching og Positiv psykologi med
Dr. Jonathan Passmore

Så er der åbent for tilmelding til gratis foredrag om coaching og positiv psykologi! Dr Jonathan Passmore kommer til Danmark og deler ud af sin erfaring og viden, så du kan tage gode værktøjer med dig hjem og bruge i din praksis.

 

Der er et begrænset antal pladser, så skynd dig at melde dig til på linket. Praktisk info: Foredraget finder sted torsdag den 29. August kl. 17.00 hos Henley Business School, Fiolstræde 44, 2, 1171 København.

Vi glæder os til at se dig!

Mentor arrangement hos DJØF 26. marts

Vi vil gerne inspirere dig i din rolle som mentor. Derfor har vi hentet en international kapacitet til landet, som på denne workshop vil fokusere på begreberne positiv psykologi – hvad kan det i mentorrollen, når du nu ikke skal være psykolog? Følg linket og læs mere om arrangementet: https://www.djoef.dk/kurser-og-arrangementer/s-oe-gning-alle-aktiviteter/aktiviteter/mentorworkshop-hvad-kan-positiv-psykologi-tilf-oe-je-mentorsamtalen.aspx?activityId=15276

 

OBS! Tilmeldingsfrist er den 22. Marts. Al tilmelding skal ske til

Else Iversen, DJØF: eiv@djoef.dk

Professionelle samtaler - i teori og praksis

Kommunikation er vigtig – om muligt endnu mere end tidligere. Men hvad gør samtaler effektive? Hvilken rolle spiller
tid og kontekst i den forbindelse? Kan man overføre teknikker fra coaching og mentoring til hverdagens korte møder/
samtaler? Er vi gode til at lytte og lære fra andre? Er det vigtigt at skabe rum for coaching og mentoring i hverdagen?
Og er det muligt i en travl hverdag? Vil det øge læring og ejerskab? Og hvad med rådgivning - er det i virkeligheden ikke
mere effektivt at give råd i en samtale?

Til dig, der er interesseret i at lære mere om ovennævnte spørgsmål, så tag med til EMCC’s årskonference, Professionelle
samtaler – i teori og praksis. Her vil du i godt selskab med ligesindede kunne blive inspireret og selv inspirere andre
i en fælles bestræbelse på at styrke egne dialoger i hverdagen. Dagens program vil være et mix mellem oplæg fra teoretikere og praktikere, refleksionsrunder med ligesindede samt paneldebat. Blandt oplægsholderne er:

Sandy W. Madar, Grundlægger, Streetmanager // taler om værdien af uformelle mentoring samtaler på gaden.
Reinhard Stelter, Professor, Københavns Universitet // taler om tid og rum’s betydning for transformativesamtaler
Niels Dalhoff, Management Consulent, Dalhoff Consulting // taler om brugen af korte uformelle samtaler med inspiration fra coaching og mentoring i Lean-processer.


Derudover kommer en repræsentant fra “Aktiv patientstøtte” og taler om et forskningsprojekt, hvor sygeplejersker
anvender coaching i relationen med kronisk syge patienter.

Tid/Sted:
d. 28/2 2019 kl. 10.30 - 15.45
Fanøgade 15, 2100 København

 
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon