top of page

Medlemmer

Hvad får du ud af at være med?

  • Du får muligheden for at være i dialog med denne verden – uden at være i en køb/salgssituation.

  • Du kan stille ønsker til branchen, for på den måde at opnå bedre resultater.

  • EMCC er et sted, hvor du bliver introduceret til den sidste nye forskning på området.

  • EMCC er også et sted, hvor du kan blive klar over hvilke krav man som aftager kan stille til leverandørernes kompetencer.

  • Direkte inspiration til, hvordan virksomheden kan lade deres ledere blive inspireret af mentoring- og coachingteknikker -  med henblik på at opnå større ejerskab hos de ansatte

  • Videreudvikling af virksomhedens kompetencer

  • Et relevant netværk

EMCC’s medlemmer repræsenterer flere interessenter i leverancen af mentoring og coaching.

- der indkøber eller bruger mentorer eller coaches. Virksomheder eller enkeltpersoner

Studerende

– der på et senere tidspunkt i deres karriere enten skal bruge eller levere mentoring /coaching

- der leverer mentor- eller coachingydelser

Frivillige

– der har interesse i at kende til disse samtaleformer og som frivilligt vil medvirke til en bedre verden på mentoring og coaching området

- der forsker i disse særlige samtaleteknikker

Aftagere:

I EMCC mødes aftagere af mentoring og coaching dels med hinanden, dels med både udbydere af mentoring og coaching og forskere inden for feltet. Målet er, at til at skabe værdi på en attraktiv og ordentlig måde. EMCC Danmark baserer sig på et europæisk etisk grundlag.


Udbydere:

EMCC Danmark er et fagligt fællesskabog netværk med mulighed for løbende at videreudvikle dine kompetencer med ajourført viden. Mulighed for at være i dialog med aftagere uden at være i en direkte salgssituation. En platform for at markedsføre sine ydelser

Forskere:

Medlemskab af EMCC giver forskere mulighed for at være i uformel kontakt med såvel aftagere og udbydere, og dermed for at kunne være tæt på ’sandhedens øjeblik’ i både mentoring og coaching. Netværket vil kunne medvirke til, at gøre forskning og formidling af resultater målrettet og brugervenlig. 

Aftager
Udbydere
Forskere
bottom of page