CERTIFICERING

Begreberne certificering og akkreditering - ifølge Den Store Danske Ordbog: 

 

Certificering

- er en godkendelse af eller tilladelse til at udføre en ydelse. 

Certificering bør udføres af en uvildig og helst akkrediteret instans.

Akkreditering

Den positive og udviklingsmæssige proces, hvorigennem 

- en person formelt anerkendes for at have opnået definerede praksisstandarder - og 

- et uddannelsesforløb anerkendes for at have opfyldt foruddefinerede kvalitetsstandarder.