top of page

Om EMCC som netværk

Netværket mødes primært virtuelt, men der er også arrangementer, der skaber mulighed for dialog mellem deltagerne i kontekst, der ikke er præget af salg.
Netværket kan lade sig inspirere af hinanden og hvad der i øvrigt sker i det internationale samarbejde. 
Foto: Unsplash
EMCC's netværk er et interessefællesskab med fælles bestræbelser på at skabe ordentlighed i de professionelle samtaler. Med ordentlighed taler vi både om tilstrækkelige kompetencer og en udlevet etik. 
Netværket består af
  • virksomheder, der benytter mentoring & coaching
  • mentorer og coaches, der leverer coaching, og
  • forskere, der forsker i samtaleteknik 
michael-podger-43123-unsplash.jpg
Virksomhederne kan få glæde af at lytte til det sidste nye inden for samtaleteknik for at kunne stille krav til sine lederes og HR's kompetencer. Samtidigt vil de kunne kvalificere en beslutning om, hvordan interne ressourcer opnår relevante kompetencer til at anvende mentoring og coaching i dagligdagen.
Endelig vil de kunne kvalificere en beslutning om hvornår det vil være relevant at inddrage eksterne ressourcer til mentoring og coaching i bestræbelserne på at styrke værdiskabelsen i virksomheden. 
Udbydere kan lytte til kunders behov og samtidigt holde sig ajour med udviklingen på samtaleteknikkens faglige område. Derudover vil deltagelsen i EMCC's netværk fungere som et fagligt fællesskab med mulighed for sparring - og en mulighed for stadig skærpelse af kompetencerne til dialog og værdiskabelse hos kunden. 
Forskerne kan benytte netværket til at komme tæt på udbydere og aftagere for at gøre deres forskning virkelighedsnært og brugerrelevant. Samtidig vil forskerne kunne udpeget nye trends og læringsområder for både udbydere og aftagere. 
bottom of page