top of page

Hvordan vælger jeg en

god mentor/coach?

Foto: Rawpixel

Når du vælger en mentor eller en coach, skal du ikke kun vælge ud fra, hvilken baggrund vedkommende har, men lige så meget ud fra din egen baggrund og den konkrete situation, du står i. Her får du en række råd om, hvad du bør overveje, når du som medarbejder, mellemleder, eller leder skal vælge en mentor eller en coach. I din valgproces, bør du ikke kun lytte til andres anbefalinger. Det er vigtigt også at gøre op med dig selv, hvilke kompetencer din mentor eller din coach skal besidde for at kunne være den bedste samtalepartner for dig. Du kan eksempelvis spørge ind til vedkommendes ”kørekort” til at gennemføre professionelle samtaler og undersøge, om mentoren eller coachen besidder den fornødne viden og uddannelse. Din mentor eller din coach behøver ikke være ekspert på det, du gerne vil tale om, men skal have nok faglig indsigt til, at han eller hun kan styrke dialogen mellem jer. 

rawpixel-384899-unsplash (1).jpg

Coaches med en akkrediteret uddannelse er eksamineret i at gennemføre samtaler, hvor fokuspersonens ønske med samtalen - og ikke det faglige indhold - er i fokus.  Derudover er det vigtigt at have din egen baggrund og specifikke situation in mente. Her er der stor forskel på, hvad du kan have brug for afhængigt af, om du er medarbejder, mellemleder, eller leder. Hvis du har brug for helt konkrete input fra en person, som har bestemt viden eller erfaring, så vil det typisk være en mentor, du har brug for. Uanset hvad, så overvej om mentorens eller coachens baggrund er relevant i forhold til din egen baggrund og situation. I så fald er der større sandsynlighed for, at I er et godt match, og du får et relevant udbytte af samtalerne.

Hvilken mentor/coach skal jeg vælge som medarbejder?

Som medarbejder kan du enten blive tilbudt intern eller ekstern mentoring eller coaching alt efter det tema, du ønsker mentoring eller coaching på. Ofte vil du i praksis blive bevilget timer med en samtalepartner i tæt samråd med din leder, som har en form for interesse i den udvikling, du søger gennem forløbet. Din mentor eller coach skal derfor mestre samspillet mellem de tre parter: medarbejder, mellemleder, leder og mentor/coach. Det er afgørende for dit udbytte af forløbet, at rammerne er klare, blandt andet med hensyn til mentorens eller coachens råderum i forhold til tilbagemelding til ens leder, så der værnes om tilliden mellem dig og din samtalepartner.

Hvilken mentor/coach skal jeg vælge som mellemleder?

Hvis du er mellemleder, kan det være en fordel, at din mentor eller din coach besidder forretningsmæssig forståelse og kan sætte sig ind i, hvad der er på spil i et større perspektiv. Du kan finde både mentorer og coaches, der har ledererfaring eller uddannelse i ledelsesmæssige forhold, så vedkommende kan relatere sig til de udfordringer, du møder som mellemleder. Det allervigtigste er dog, at din mentor eller din coach har viden der er tilstrækkeligt til at udfordre dine egne perspektiver og tanker i forhold til den situation du ønsker at arbejde med. Ønsker du sparring på konkrete interne forhold, kan du vælge at en intern samtalepartner. Fx kan du blive coachet internt af en person i HR. I disse tilfælde kan det netop være en fordel, at vedkommende kender organisationen godt.

I andre situationer kan du have brug for en mere neutral sparringspartner. Her vil det være mere relevant med en ekstern samtalepartner. Dette kan eksempelvis være, hvis dit tema vedrører din egen lederrolle eller emner af mere sårbar karakter. I situationer som disse kan der være større behov for at kunne tale mere åbent omkring tingene. Dette vil være lettere med en person udefra, som du ikke efterfølgende møder i arbejdssammenhæng. Det samme gør sig gældende hvis I skal drøfte temaer, der berører organisationens strategi og forretningsmæssige udvikling. Så kan der være god grund til ikke at vende problematikker med organisationens interne folk. Her vil en ekstern mentor eller coach give dig mulighed for at tale mere frit.

Foto: Rawpixel

Hvilken mentor/coach skal jeg vælge som topleder?

rawpixel-658251-unsplash.jpg

Er du leder på topniveau, bør du nok vælge en samtalepartner uden for huset. Som topleder bliver du hele tiden målt og vejet, og det er dermed endnu vigtigere at have et frirum til at tale åbent. Vælger du alligevel intern coaching, skal du være opmærksom på, at du ikke altid vil kunne forvente ærlig og åben feedback, idet personen, du sidder over for, vil være viklet ind i organisationens liv og derudover kan være påvirket af sin egen situation. Som topleder kan du have brug for en mentor eller coach, der ligesom dig selv har erfaring med topledelse og kan give dig et fagligt spejl. Din mentor eller coach kan derfor have fordel ved at besidde stor forretningsforståelse samt organisatorisk og strategisk indsigt for at kunne give dig relevant sparring eller rådgivning på højt niveau.

bottom of page