top of page

CERTIFICERING

Begreberne certificering og akkreditering - ifølge Den Store Danske Ordbog: 

 

Certificering

En godkendelse af eller tilladelse til at udføre en ydelse. 

Certificering bør udføres af en uvildig og helst akkrediteret instans.

Akkreditering

Den positive og udviklingsmæssige proces, hvorigennem:

- en person formelt anerkendes for at have opnået definerede praksisstandarder 

- et uddannelsesforløb anerkendes for at have opfyldt foruddefinerede kvalitetsstandarder.

bottom of page