top of page

Artikler og bøger

Her kan du finde bøger og artikler, udgivet af EMCC-medlemmer, om mentoring og coaching og tilgrænsende emner. Du kan klikke på overskrifterne og få mere information om hver enkelt bog eller artikel.

BØGER OM MENTORING

Mentor+Guiden er en omfattende guidebog for mentorer og mentees, som omhandler både mentorskabets form og dynamik samt det potentielle udbytte for mentorer og mentees

Mentorprogrammer er kommet på dagsordenen hos virksomheder og organisationer i arbejdet med at udvikle og fastholde ledere såvel som medarbejdere. Mentorprogrammer er ligeledes blevet populære til at støtte mange forskellige målgrupper i forhold til uddannelse, fastholdelse på arbejdsmarkedet og integration.

Denne bog ”Mentor for udsatte unge” er en komplet guide til dig der skal være mentor for et ungt menneske. Det være sig til at kunne gennemføre deres uddannelse eller for at kunne fastholde et job, blive gode samfundsborgere eller til at kunne forvalte deres privatliv.

At være mentor for socialt udsatte er en fantastisk opgave og et spændende læringsrum. Det er også en alvorlig opgave, som kræver, at man forstår sin rolle og har de rigtige værktøjer. Denne bog er en komplet guide til dig, der skal være mentor. Du får konkrete værktøjer og brugbar viden, der kan hjælpe dig i dit arbejde som mentor.

ARTIKLER

Coaching og mentoring er to roller, som har hver sin særegne tilgang til at hjælpe mennesker med at realisere sig og nå sine mål. Rollerne adskiller sig overordnet set ved graden af uligheden i relationen, fokus under forløbet, varigheden af relationen og temaet.

Denne artikel introducerer et coaching-kit til systemiske og narrative samtaler. Den introducerer samtidig et fænomen, som vi kalder for 3D-coaching og begrebret "dobbelt kontingens".

Med denne artikel er det vores ønske at beskrive, hvorledes vi, med afsæt i vores ’klassiske’ fagfilosofiske forskning i den tyske filosof Martin Heideggers sene tænkning, er i gang med at udvikle en ny tilgang til coaching, som vi indtil videre og i mangel på bedre har valgt at betegne ’hermeneutisk coaching’.

Mentorbegrebet har fået en kraftig genkomst i dette årtusind. Ønsket om at lære af den erfarne i det intime rum, som mentorsamtalen udspiller sig i, er stort. Det er en vej til at forstå hverdagens kompleksitet og skabe handling.

  • Virker skidtet?

  • Hvad ser andre, når de ser din ledelsespraksis

  • Legitimitet, løsning eller last?

  • Back to business

  • Fører lederudvikling til bedre ledelse?

BØGER OM COACHING

I bogen Kort & godt om coaching får modtagere og udbydere af coaching hjælp til at finde retning i forhold til de forskellige tilgange og tilbud, som eksisterer inden for feltet. Bogen giver læseren et historisk og teoretisk overblik over begrebet coaching og belyser forskellige tilgange til praksis, som samles i ti bud på god coachingpraksis. Kort & godt om coaching henvender sig blandt andet til organisationer, der vil anvende coaching til at understøtte udvikling og læring.

Systemisk coaching har et budskab til alle, der arbejder professionelt med samtaler. Bogen handler om at klargøre de rammeforståelser, kommunikationen skal foregå inden for

Bogen vil være til nytte og inspiration for disse målgrupper:

Studerende på private og universitære uddannelser i og om coaching, der har brug for en lærebog med den rette akademiske tyngde.

Virksomheder og ledere, der bruger coaching og arbejder på at implementere værktøjer, praksis og tænkning i arbejdsfunktionen, og som har brug for en reflekteret metodebog.

Med Tredje generations coaching udfolder Reinhard Stelter et nyt univers for coaching og coachingpsykologi gennem en bearbejdelse af aktuel samfundsforskning, nye læringsteorier og diskurser om det personlige lederskab. Forfatteren ønsker at kvalificere den evidensbaserede og reflekterende praksis inden for coaching og coachingpsykologien.

BØGER OM TILGRÆNSENDE EMNER

Social kapital handler om at sætte samarbejdet om kerneopgaven i fokus – og arbejde på måder, der fremmer oplevelsen af tillid og retfærdighed. Både forskning og erfaring viser, at medarbejdernes trivsel øges, samtidig med at effektiviteten højnes, når der arbejdes bevidst med social kapital. 

I bogen Management by Love - Kærlighed som ledelsesfilosofi præsenteres kærlighed som fremtidens ledelsesfilosofi – og det gælder også i forhold til selvledelse. 

Hvordan lever man som menneske i kærlighed og visdom? Dette spørgsmål svarer Birte Osholms bog "Kærlighed og visdom" på. Den vil skabe kærlighedens velfærdssamfund.

Mange unge, veluddannede kvinder stræber i dag efter lederposter, men støder på både indre og ydre forhindringer. Med afsæt i mytologi og filosofi beskriver forfatteren, hvordan kvinderne for at kunne realisere deres fulde potentiale må lære deres indre mand at kende og udvikle de maskuline kvaliteter handlekraft, tænksomhed, mod og visdom.

bottom of page