• Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Årskonferencen 2020

- Samtaler i den digitale tidsalder

Temaet for konferencen er professionelle samtaler – i den digitale tidsalder

Den 25. februar afholder EMCC Danmark årkonferencen for 2020. Konferencen gennemføres helt i ånden med at benytte de digitale muligheder. Der vil blive mulighed for at møde op både i Aarhus og København. De to steder vil være forbundet digitalt.

Der vil møde foredragsholdere op i København, som man vil kunne følge i Aarhus. Der vil være foredragsholdere, der deltager i konferencen fra udlandet, og vi vil benytte digitale muligheder for at gennemføre en paneldebat fra forskellige steder i Europa.

 

Kort sagt bliver det en digitalt understøttet konference med internationale kapaciteter på områderne.

Du kan tilmelde dig årets konference ved at klikke på linket her

Programmet for årskonferencen 2020

 

Information om konferencens oplægsholdere

Lars Hoffmann, Learning Director, DHI a/s

Lars vil gennemgå hvordan DHI anvender videokonference og supplerende apps til både samarbejde og læring, inkl. coaching og personlig udvikling, i en global organisation.

Macarena Vergara

Macarena er en erfaren ledelses coach, facilitator og underviser, der leder ledere og deres teams gennem forandringer og støtter ledere i at skabe arbejdskulturer med tillid og præstationer.

Hun hjælper klienter til at nå deres mål med udgangspunkt i en tilgang der rummer bevidsthed og integritet, empowerment og indflydelse, hvor hun trækker på neurovidenskaben, bevidst lederskab, mindful tilstedeværelse og ikke-voldelig kommunikation. 

På denne måde dykker hun ned i klientens kerne, så hun kan hjælpe dem med at skabe vedvarende ændringer i deres tankemønstre, i deres forhold til dem selv og deres omgivelser og i deres måde at agere på. 

Hun er økonom, folkesundheds- og ligestillings-specialist og har arbejdet globalt inden for international udvilkling og folkesundhed for hjælpeorganer, konsulentfirmaer og nonprofitorganisationer i over 15 år. Hendes arbejde og studier har udviddet hendes ekspertise og passion for social og menneskelig udvikling, hvilket har kvalificeret hende til at blive Associate Certified Coach ved den Internationale Coaching Forbund. 

Macarena har nu en global ledelses-coaching og træningspraksis, der arbejder på tværs (engelsk / spansk) med seniorledere fra internationale udviklingsbureauer (Europa-Kommissionen, UNHCR, IOM, ILO), multinationale selskaber (byggeri, havneinfrastruktur, forsikring, detail- og banksektorer) og Lancaster University i Storbritannien.

Dr Riza Kadilar

Dr Riza Kadilars oplæg ved årskonferencen vil omhandle, hvad coaching og mentoring kan bidrage med til at skabe et samfund der er klar til den digitale tidsalder.

"At skabe et samfund der er klar til den digitale tidsalder" er blandt de top tre prioriterede issues, der er fremhævet af den nyvalgte Europæiske kommision. Missionsbrevet til koncerndirektør Magrethe Vestager nævner "en menneskelig og etisk tilgang" til denne udfordring og tilføjer "nye teknologier kan aldrig betyde nye værdier". Hvordan passer coaching og mentoring ind her? 
I oplægget, som bliver en inetraktiv session, fascilteret af Dr Riza Kadilar, EMCC's globale præsident, vil deltagerne undersøge dette. Dette kan betragtes som den måske største menneskelige kapitaludvikling og omskolingsudfordring nogensinde, betragtet fra forskellige vinkler der er relevante for det individuelle niveau. Yderligere vil resultaterne fra "Coaching in the Digital Age"-forskningen, der er udført på EMCC 2019 Dublin konferencen, også blive præsenteret for deltagerne.  

David Ringwood 

David Ringwoods oplæg kommer til at omhandle, hvordan forskellige generationer kommer til at møde den digitale udvikling.

Der er blevet sagt og skrevet meget anekdotisk om, hvordan de nyere generationer er anderledes. Men hvad kan empirisk forskning fortælle os om, hvad de præcise forskelle er, og hvad betyder det måske for omstillingsparatheden ved den nye generation i forhold til den ubarmhjertige udvikling inden for digitaliseringen?  

Dette oplæg vil dele ud af de primære fund fra studie i Europa, der viser bemærkelsesværdige og hidtil usete forskydninger i det motiverende DNA fra Millenials og generation Z, der har direkte implikationer for, hvordan de vil håndtere det digitale miljø. 

David Clutterbuck

David Clutterbuck’s indlæg på konferencen vil handle om kunstig intelligens og dennes påvirkning af de professionelle samtaler

 

Ud over hvad kunstig intelligens er og hvordan den fungerer, kommer David ind på hvad den kan og ikke kan. 

Han vender på hvilken måde den kunstige intelligens vil kunne influere på fremtidens samtaler og på hvordan der opnås et godt partnerskab mellem kunstig intelligens og coach/mentor. 

Endelig ser David på, hvilken betydning de fremtidige professionelle samtaler vil have for køberne af de professionelle ydelser.

 

 

Du kan tilmelde dig årets konference ved at klikke på linket her

Velkomst og rammesætning for dagen - Carsten Agerlin 

10.30 -10.45

Carsten Agerlin byder velkommen og sætter rammen for dagen - inkl. vores afsluttende panel med spørgsmål formuleret til paneldeltagerne.

1. Oplæg - Coaching in a digital age - Dr Riza Kadilar 

10.45 - 11.05

Via Skype vil Dr Riza Kadilar holde sit oplæg.

Summen ved bordene om 1. oplæg 

11.05 - 11.10

En kort snak ved bordene om Dr Riza Kadilars oplæg + formulering af spørgsmål/områder man ønsker at spørge ind til, når panelet kommer på. 

2. Oplæg - Macarena Vergara 

11.15 - 11.30

Via Skype vil Macarena Vergara holde sit oplæg.

Summen ved bordene om 2. oplæg

11.30 - 11.35

En kort snak ved bordene om Macarena Vergaras oplæg + formulering af spørgsmål/områder man ønsker at spørge ind til, når panelet kommer på. 

3. Oplæg - Hvordan forskellige generationer vil møde den digitale udvikling      - David Ringwood 

11.40 - 11.55

Via Skype vil David Ringwood holde sit oplæg.

Summen ved bordene om 3. oplæg

11.55 - 12.00

En kort snak ved bordene om David Ringwoods oplæg + formulering af spørgsmål/områder man ønsker at spørge ind til, når panelet kommer på

Gruppearbejde ved bordene om de tre første oplæg

12.00 - 12-20

Her vil der være mulighed for at få talt om de første tre oplæg og formulere spørgsmål til paneldebatten senere. 

Frokost

12.20 - 13.00

Der bliver serveret frokost og der er mulighed for at networke med hinanden. 

4. Oplæg - AI og den digitale supports indflydelse på coaching og mentoring      - David Clutterbuck

13.00 - 13.15

David Clutterbucks oplæg fungerer som et på forhånd indspillet oplæg.   

Summen ved bordene om 4. oplæg 

13.15 - 13.25

En kort snak om David Clutterbucks oplæg + formulering af spørgsmål man ønsker at stille ved paneldebatten senere.  

5. Oplæg - Lars Hoffmann

13.25 - 13.50 

Lars Hoffmann vil være fysisk til stede ved konferencen i København, og oplægget vil blive sendt live til Aarhus. 

Summen ved bordene om 5. oplæg

13.50 - 14.00

En snak om Lars Hoffmanns oplæg + formulering af spørgsmål til paneldebatten senere. 

Gruppearbejde ved bordene om de to sidste oplæg

14.00 - 14.30

Der vil her blive mulighed for at atle sammen om de sidste to oplæg og formulere spørgsmål til paneldebatten. 

Kaffepause

14.30 - 14.50

Der vil blive serveret kaffe og være mulighed for strække ben inden paneldebatten og en endelig opsamling på dagen. 

Paneldebat 

14.50 - 15.20

Bordene har nu lejlighed til at stille de spørgsmål, de har fået formuleret i løbet af dagen samt indgå i debatten blandt paneldeltagerne

Opsamling på konferencen og tak for i dag!

15.20 - 15.30

Vi får samlet op på dagen, og der vil være mulighed for at sammenkæde dagens oplæg med den senetse årskonference.