top of page

Aktiviteter og konferencer

Kommende aktiviteter og konferencer

Find din konference eller aktivitet i kalenderen nedenfor. Klik på den og læs mere. Anvend evt. tilmeldingslink!

Ønsker du at annoncere et arrangement/begivenhed skal du gøre dette under "Get involved" - der ligger under menupunktet "Inspiration".

Heading 1

Kommende events:

Ordinær generalforsamling 17. februar 2022:

Afholdes virtuelt kl. 19-20.30
 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling indeholder som minimum følgende
punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Forelæggelse af handlingsplan
5. Fastsættelse af budget og kontingent
6. Indkomne forslag
7. Resultat af valg til bestyrelsen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Årskonference 24. februar 2022:
Tema: Nærvær i Mentoring og Coaching

Tiden med Corona har skabt læring om nærvær i professionelle samtaler. 

Vi vil igennem oplæg og live demonstrationer inspirere os selv og hinanden til, hvordan vi kan kvalificere vores relationelle praksis og samtidig få input til metoder og værktøjer til forskellige tilgange til mentoring og coaching. 


I løbet af dagen vil vi orientere om, hvad der er nyt og rør sig i EMCC Danmark og Global.

5 days challenge  4. - 8. april 2022

Gennemføres virtuelt

Jacob Sønderskov fra bestyrelsen og Dialogisk Design gennemfører en proces, der hjælper dig tættere på en international akkreditering. 
Hver dag i perioden mødes en gruppe af deltagere i 1 time. Det er målet, at deltagerne er klar til at aflevere en ansøgning om EIA på sidstedagen. 

Webinar 25. november 2021 kl. 15-16
Præsentation af IDA's Mentorprogram v/Lise Dan,

mentorprogramleder og karrierekonsulent

IDAs mentorprogrammer har to årlige runder  med 80 par i alt, som alle er IDA medlemmer. IDAs erfarne mentorer stiller frivilligt op for nye såvel som mere erfarne medlemmer på arbejdsmarkedet. Mentorprogrammerne kører nu på hybridform med onlinekurser for både mentorer og mentees, online eller fysiske møder mellem mentor og mentee, fysiske netværksmøder samt mentorsupervision for mentorer. Målgruppen er meget international både med IDA medlemmer i udlandet og internationale medlemmer i Danmark. På dette webinar vil vi høre om, hvordan IDA tiltrækker deltagere, og hvordan programmerne er blevet re-designed for at møde medlemmernes behov. Se mere på IDAs hjemmeside:

https://ida.dk/raad-og-karriere/ida-mentor

Webinar 9. december 2021 kl. 15-16
Præsentation af CBS's Mentorprogram
v/Berit Jebjerg, programansvarlig for CBS's mentorprogram

CBS Mentoring Programme har årligt deltagelse af 130 – 150 mentorer der bredt repræsenterer erhvervslivet i Danmark og i udlandet.  De bidrager frivilligt som mentorer for ca. 380 danske og internationale mentees i mindre grupper.

Med begrænsede muligheder og ressourcer til support og netværk for mentorerne under nedlukningen, etablerede vi mindre netværk blandt de 145 mentorer, hvor erfarne mentorer faciliterede on-line workshops med fokus på virtuel mentoring for nye mentorer.

Hør hvordan disse Mentor-to-Mentor aktiviteter udviklede sig og om den læring Copenhagen Business School har fået undervejs – og vil tage videre i det kommende program.
 

bottom of page