top of page

AKKREDITERING

Udbydere af mentoring- eller coachinguddannelser, kan søge deres uddannelser akkrediteret af EMCC. For at en akkreditering (EQA) kan opnås, skal uddannelsen leve op til helt særlige krav, der bliver vurderet af uvildige instanser i EMCC Europa.

 

Grundlæggende går akkrediteringen ud på, at vurdere om uddannelsen lever op til de 8 kernekompetencer, som EMCC har fundet som særligt væsentlige for mentoring og coaching. Kompetencerne er fremfundet gennem et omfattende europæisk forskning og kan ses herunder. Samtidig tildeles en EQA på baggrund af det udbudte læringsforløbs rammer for læring, herunder undervisningsdage, tilrettelæggelse, praksistræning, litteratur og læringstransfer til praksis.

 

Se de 8 kernekompetencer – klik her!

suganth-404598-unsplash.jpg

En uddannelse kan akkrediteres på 4 niveauer 

 1. Foundation

  • der dækker uddannelse, der giver grundlæggende indsigt i coachingteknik som samtaleform

 2. Practitioner

  • der dækker uddannelse, der er relevant for personer, der skal bruge coaching i deres professionelle virke, som f.eks, interne coaches og ledere

 3. Senior Practitioner

  • der dækker uddannelse, der er relevant for personer, der skal virke som eksterne coaches for andre virksomheder

 4. Master Practitioner

  • der er en overbygning på senior practitioner, og relevant for personer, der skal udvikle coachingværktøjer og -uddannelser

Individuel akkreditering

Med en individuelt akkrediteret uddannelse (EIA) vil du kunne fortælle, at du personligt har opnået og dokumenteret personlige kompetencer i coaching eller mentoring tilsvarende Foundation, Practitioner, Senior Practitioner eller Master Practitioner - niveau, der er akkrediteret af European Mentoring and Coaching Council. Den individuelle akkreditering (EIA) kan tages i forbindelse med en certificering på et akkrediteret uddannelsesforløb (EQA) eller efterfølgende.

Veje til akkreditering

EMCC er en af de uvildige instanser, der kan udstede en akkreditering. 

En individuel akkreditering inden for EMCC (EIA) kræver, at

 • du har vist, at du har de rette mentor-/coachingkompetencer

  • f.eks. ved at have gennemført en akkrediteret mentor-/coachuddannelse, eller

  • på anden måde har opnået kompetencerne

 • du løbende har brugt dine mentor-/coachingkompetencer

  • f.eks. ved at have en “track-record” hvor man kan se din praksis

 • du løbende vedligeholder dine mentor-/coachingkompetencer

  • f.eks. ved at have en “track-record” hvor du viser begivenheder du har deltaget i for at skærpe/vedligeholde eller udvide dine mentor-/coachingkompetencer

Til at støtte dette, har EMCC udviklet Competence Framework

EMCC Competence Framework er ikke kun et akkrediteringsværktøj. Det er det vigtigste instrument professionelle mentorer og coaches anvender, for at arbejde med deres mentor- / coaching-praksis og deres professionelle personlige udvikling.

bottom of page